Naging Isang Tagapamahagi

Awtorisadong Pamamahagi / Form ng pagpaparehistro ng ahente

Pangalan ng kumpanya (selyo   Bansa  
Tirahan  
Tel   Fax   Website  
Ranggo   Rehiyon ng pagbebenta   Gawain sa pagbebenta  
Kalagayang pangpinansiyal
Nirehistrokabisera          Mga pondo sa pagpapatakbo  
TirahanTel  
Bangko at account   Numero ng taxpayer ID  
Ang paglilipat ng tungkulin sa huling tatlong taon  2014 2015 2016  
       
Ang bilang ng mga empleyado
Kabuuang tauhan Manager Tindera Tekniko Ang iba pa
         
Impormasyon ng kumpanya
Lugar ng tanggapan   Ari-arian Pagbuo ng sarili 口 Rent 口
Ipakita ang tindahan Oo 口 Hindi 口 Lugar Ari-arian Pagbuo ng sarili 口 Rent 口
Punong-guro at contact
Punong tagapamahala   Punong-guro   Negosyo / pagbili  
Produkto
Uri Tatak at modelo Ibinenta noong nakaraang taon Sales mode
       
       
Profile ng Kumpanya 

IkabitKaugnay na sertipiko sa pagpaparehistro ng enterprise; photocopy ng ID ng ligal na kinatawan

Email sa amin: Ecubmaker@zd3dp.com